Audio CD-opnamen; een greep…

Élégi (Gabriël Fauré)

by Mark Lambrecht

Mache dich mein Geist bereit (J.S. Bach), BWV 115

by Mark Lambrecht barokcello e.a, Inge Zutterman sopraan

Dix poemes nr 16 (Johan van Weerst)

by Uitv: Mark Lambrecht

Fac me vere (J Rodrigues Esteves)

by Mark Lambrecht