Stacks Image 2077

-4-

Efter studier till violinpedagog 1975-1978 i Stockholm och universitetsexamen i Uppsala 1981 med musikvetenskap och historia som huvudämnen, har Kjell-Åke Hamrén arbetat som musiker, pedagog och utgivare av musik. Han har dessutom varit verksam inom det professionella föreningslivet som ordförande i Svenska Stråklärarförbundet 1994-2002 och Svenska Musikförläggareföreningen 1999-2009. Sedan 2005 har han även varit ordförande i Järnåkerstiftelsen, som förvaltar en av Europas största samlingar av förstklassiga stråkinstrument, vilka lånas ut till ledande svenska och i Sverige verksamma instrumentalister.
Bland hans internationella uppdrag märks framför allt ordförandeskapet 2007-2009 i International Confederation of Music Publishers (ICMP) och uppdraget som vice ordförande i European String Teachers Association 2004-2008.
Maj 2012 blev Kjell-Åke Hamrén styrelseordförande för STIM.
Kjell-Åke Hamrén

kjell-ake.hamren@musikochtanke.com

med kopia till:

Ingmar Höglund
ingmar.hoglund@fiberopticvalley.com

och

Mark Lambrecht

mark.lambrecht.cello@telenet.be

KAMERMUZIEKCONCERT
Mazèr genootschap, Stockholm maandag 3 maart 2014
Norrbo kerk, zaterdag 8 maart 2014
Zwart Huis, Knokke, zaterdag 3 mei 2014 (20u)
Zweedse kerk, Brussel, zondag 4 mei 2014 (18u)

Kjell-Åke Hamrén, viool
Mark Lambrecht, cello
Ingmar Höglund, piano

Met de steun van de Stichting Petra en Karl Erik Hedborg

www.pkhedborg.com