Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen
En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen
Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt
En over dijk en duin de grijze nevel valt
Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn
En natte westenwinden gieren van venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke land

 

 

 

Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken
Op dak en torenspits van hemelhoge kerken
Die in dit vlakke land de enige bergen zijn
Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn
Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat
En bolle oostenwind het land nog vlakker slaat
Dan wacht mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de lage lucht vlak over ‘t water scheert
Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert
Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is
Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is
Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt
Wanneer de noordenwind er onze adem steelt
Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon
En elke Vlaamse vrouw flaneert in zon-japon
Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft
Of dampende het veld in juli-zonlicht beeft
Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan
Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan
Dan juicht mijn land, mijn vlakke land   (jacques Brel 1929-1978)

Mark Lambrecht (°1963, Varsenare, B) studeerde Zweeds en Duits aan de Universiteit Gent en daarna cello en kamermuziek aan het Conservatorium van Gent. Barokcello studeerde hij privé bij Lidewij Scheifes en later aan het conservatorium van Brussel bij Hidemi Suzuki.
Op het concertpodium is hij vooral actief als free lance continuo speler en als kamermusicus. Daarnaast heeft hij een voltijds betrekking als leraar cello en ensemble aan diverse academies in West-Vlaanderen.
In 2004 richtte hij samen met enkele collega’s de Vlaamse afdeling op van ESTA (European String Teacher’s Association). In 2011 werd hij vice-voorzitter van ESTA International.
In de loop der jaren heeft hij zijn medewerking verleend aan verscheidene CD-opnames.

Hij bespeelt 2 Guarneri-kopieën (2011) van het Duitse atelier Franz Kirschnek.