-3-

Ingmar Höglund har över fyrtio års erfarenhet både i Sverige och USA av forskning och utvecklingsarbete inom områdena integrerade kretsar, fiberoptik och informationsteknologi. Inom integrerad kretskonstruktion var han en pionjär med bl a utvecklingen av världens första enchips-pacemaker. Han tog initiativet till uppbyggnaden av Fiber Optic Valley (FOV) och ledde i det sammanhanget utvecklingen av flera organisationer som sedermera resulterade i många nya arbetstillfällen i Hudiksvall med omnejd. Han var dessutom ansvarig för uppbyggnaden av Acreo Fiberlab i Hudiksvall, norra Europas enda laboratorium som kan utveckla nya typer av optisk fiber. Åren 2000 – 2007 var han adjungerad professor i elektronik vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Ingmar, som är son till den framstående violinisten Erik Höglund (1912-1979), är också ordförande i Norra Hälsinglands Konsertförening www.konsertmusik.se Han började spela piano vid sex års ålder.