-4-

Efter studier till violinpedagog 1975-1978 i Stockholm och universitetsexamen i Uppsala 1981 med musikvetenskap och historia som huvudämnen, har Kjell-Åke Hamrén arbetat som musiker, pedagog och utgivare av musik. Han har dessutom varit verksam inom det professionella föreningslivet som ordförande i Svenska Stråklärarförbundet 1994-2002 och Svenska Musikförläggareföreningen 1999-2009. Sedan 2005 har han även varit ordförande i Järnåkerstiftelsen, som förvaltar en av Europas största samlingar av förstklassiga stråkinstrument, vilka lånas ut till ledande svenska och i Sverige verksamma instrumentalister.
Bland hans internationella uppdrag märks framför allt ordförandeskapet 2007-2009 i International Confederation of Music Publishers (ICMP) och uppdraget som vice ordförande i European String Teachers Association 2004-2008.
Maj 2012 blev Kjell-Åke Hamrén styrelseordförande för STIM.

Kjell-Åke Hamrén

kjell-ake.hamren@musikochtanke.com

med kopia till:

Ingmar Höglund
ingmar.hoglund@fiberopticvalley.com

och

Mark Lambrecht
mark.lambrecht.cello@telenet.be

KAMERMUZIEKCONCERT